9 Φεβ 2015

Η γεωργία και η κτηνοτροφία στην Αττική...

Ναι, μπορούν ν' αναπτυχθούν και εδώ...
Αν και για τους πολλούς, η Αττική είναι "ένας βεβαρημένος αστικός χώρος", όπου κυριαρχεί ο δευτερογενής και τριτογενής τομέας.. Όμως, η αλήθεια είναι ό,τι και στην "πρωτεύουσα" ο πρωτογενής τομέας είναι αρκετά δυναμικός, σε όλους τους κλάδους.
Αυτή τη δυναμική την καταγράφει με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο η μελέτη των αρμόδιων υπηρεσιών της περιφέρειας της Ανατολικής Αττικής.
Από την έρευνα αναφέρεται ότι ο γενικός δείκτης του αγροτικού τομέα πανελλαδικά ανέρχεται στο 4% του Α.Ε.Π. για το 2009, όταν στην Ε.Ε. είναι στο 1,6%, ενώ και το ποσοστό απασχόλησης φτάνει στο 11,3% έναντι του 4,7% στην Ε.Ε.
Η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα στον αγροτικό τομέα, όπως η ποιότητα και η θρεπτική αξία των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, λόγω των κατάλληλων εδαφικών και κλιματικών συνθηκών της χώρας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιθώρια αύξησης της διακίνησης στην εσωτερική και διεθνή αγορά. Ωστόσο, επιβαρυντικός παράγοντας στην αύξηση του πρωτογενή τομέα σύμφωνα με τους όρους της ανταγωνιστικότητας, είναι και η παρουσία διαρθρωτικών και άλλων προβλημάτων.


Το βασικό πρόβλημα...

Το μικρό μέγεθος και η οικογενειακή μορφή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (αντί της επιχειρηματικής ανάπτυξης), η μεγιστοποίηση των επιδοτήσεων ως στόχος της εκμετάλλευσης και η αδιαφορία για το κόστος παραγωγής και τα δίκτυα διανομής, η ηλικιακή διάρθρωση, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των αγροτών, καθώς και η ανισομερή κατανομή μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής (3:1 έναντι 1:1,5 στην Ε.Ε.), αποτελούν τους σημαντικότερους λόγους στη συρρίκνωση του ελληνικού πραγματικού αγροτικού εισοδήματος και αύξηση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων (-17% ανά εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης την περίοδο 2000-2009, έναντι +5% στην Ε.Ε. των 27).


Κατανομή - διάρθρωση εκτάσεων στην Αττική...

Σύμφωνα με την Κοινοτική Τυπολογία,η Αττική κατέχει το μεγαλύτερο αριθμό εκμεταλλεύσεων, όπως στην κηπουρική (20), την αμπελουργία (31), μόνιμες φυτείες (34), ελαιοκομία (33), ζώα (50), καρποφόρα δέντρα και εσπεριδοειδή (32).

Στην Ελλάδα το 2007 ήταν καταγεγραμμένα 40.762 εκ. στρέμματα, 854.000 εκμεταλλεύσεις), ενώ στην Περιφέρεια της Αττικής το 2007, 512.603,3 στρέμματα και 27.397 εκμεταλλεύσεις αντίστοιχα.

πηγή : εφημ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
           της από 20/12/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...