10 Νοε 2014

Οι δυνατότητες της ελληνικής κτηνοτροφίας

Είναι τεράστιες...


Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή στο Α.Π.Θ., κον Αρσένο Γιώργο σε εργασία του αναφέρει ότι περίπου 5 εκ. γίδια και 10 εκ. πρόβατα εκτρέφονται στην Ελλάδα, δίνοντας στη χώρα μας την πρώτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα στην Ε.Ε.
Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα πάντα σύμφωνα με τον κο Αρσένο και ιδιαίτερα η εκτροφή αιγοπροβάτων ως κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής κατέχει εξέχουσα σημασία, λόγω της μακροχρόνιας παράδοσής της και της σημαντικής συνεισφοράς της στην εθνική οικονομία.
Επίσης, ο κος καθηγητής αναφέρεται και στην υποστηρικτική λειτουργία της αγροτικής παραγωγής, σε ό,τι αφορά τις ζωοτροφές, επισημαίνοντας ότι περίπου 2,5 δισ. € δαπανώνται ετησίως για τις εισαγωγές κτηνοτροφικών προϊόντων.
Σύμφωνα, πάντα με τον ίδιο, η μεγάλη οικονομική σημασία της αιγοπροβατοτροφίας έγκειται στην παραγωγή γαλακτομικών προϊόντων με υψηλό βαθμό εξαγωγικής δραστηριότητας (γιαούρτι, φέτα).
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του ΥΠ.Α.Α.Τ. 2010, είχαμε τις συνολικές εισαγωγές πρόβειου γάλακτος από χώρες της Ε.Ε. να φτάνουν τους 5600 τόννους γάλακτος για το 2008, το 2009 είχαμε 12000 τόννους και το 2010 είχαμε 12900 τόννους. Για το γίδινο γάλα αντίστοιχα, είχαμε 55,7 τόννους, 476 τόννους και 539 τόννους.
Το 2010 στην Ελλάδα παράχθηκαν 551676 τόννοι πρόβειου γάλακτος και 152096 τόννοι γίδινου γάλακτος, οπότε για τη χρονιά αυτή, οι εισαγωγές αντιπροσώπευαν το 2,3% για το πρόβειο και 0,35% για το γίδινο.
Τώρα, με βάση τα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ (Ελ. Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος), το 2012, παραδόθηκαν στη γαλακτοβιομηχανία 495480 τόννοι πρόβειου γάλακτος και 114391 τόννοι γίδινου γάλακτος, δηλ. η εθνική παραγωγή σε σύγκριση με το 2010 μειώθηκε κατά 10,2% στο πρόβειο και 24,7%  στο γίδινο.
Όλα τα παραπάνω δεδομένα θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού, αφού από το γάλα αυτό παράγονται παραδοσιακά προϊόντα (ΠΟΠ), τα οποία κατέχουν αξιόλογη θέση στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού.
Επίσης, η πλειοψηφία των εκτροφών διαθέτει είτε υποτυπώδεις σταβλικές εγκαταστάσεις χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό, είτε βαριές κατασκευές και συνεπώς δαπανηρά κτίρια, με δεδομένο το ήπιο κλίμα στη χώρα μας, είναι μη λειτουργικά και αντιοικονομικά.
Αντίστοιχα, οι αγελάδες στη χώρα μας βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση πάντα με τα πρόβατα και τα γίδια από πλευρά υποδομών και τεχνογνωσίας.Οι εκτρεφόμενες αγελάδες παράγουν μόλις το 40% των εγχώριων αναγκών σε γάλα, ενώ το παραγόμενο κρέας καλύπτει μόλις το 25% των αναγκών (εγχώρια και εισαγόμενα για πάχυνση στην Ελλάδα!).
Οι ετήσιες ανάγκες της χώρας σε αγελαδινό γάλα είναι περίπου 1350000 τόννοι και το έλλειμμα είναι της τάξης των 720000 τόννων.
Ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς επίσης και ο αριθμός των αρμεγόμενων αγελάδων δε ξεπερνά τις 90000.
Το θέμα δεν είναι επομένως... ό,τι οι αγελάδες δεν παράγουν αρκετό γάλα, αλλά ό,τι οι αγελάδες είναι πλέον πολύ λίγες...
Οπότε, η κτηνοτροφική παραγωγή θα πρέπει ν' αλλάξει προσανατολισμό, ώστε η αύξηση της παραγωγής, η τυποποίηση και πιστοποίηση ανταγωνιστικών ελληνικών κτηνοτροφικών προϊόντων μπορεί να αποτελέσει προϋπόθεση για βιώσιμη... ανάπτυξη και αντίμετρο στην κρίση!

πηγή : εφημ. Παραγωγή 
            της από 4/10/2014

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...