27 Σεπ 2014

Ενεργειακές καλλιέργειες

Το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη και χρήση βιοκαυσίμων στην Ε.Ε., όπως φυσικά και στον υπόλοιπο κόσμο, οφείλεται στην επιτακτική ανάγκη άμεσων και αποτελεσματικών λύσεων στα σημαντικότατα προβλήματα που σχετίζονται με :


    α. την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

    β. την έντονη εξάρτηση των εθνικών οικονομιών από εξωτερικές και ασταθείς πηγές ορυκτών καυσίμων 

    γ. τη δυνατότητα και επιθυμία στήριξης του αγροτικού τομέα και διεύρυνσης των βιώσιμων επιχειρηματικών του επιλογών, ιδιαίτερα μετά την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.Κατά το παρελθόν, ιδιαίτερα στα μέσα και στα τέλη της δεκαετίας του 70, η κρίση στις τιμές του πετρελαίου είχε προκαλέσει αυξημένο ενδιαφέρον για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μ' έμφαση, μάλιστα, στην  αξιοποίηση φυτικής βιομάζας ως πρώτης ύλης για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε σημαντική χρηματοδότηση διεθνώς για τη μελέτη της καταλληλότητας τόσο των συμβατικών, όσο και των προορισμένων για αμιγή ενεργειακή αξιοποίηση καλλιεργειών.
Δυστυχώς, τότε αυτά τα σχέδια έμειναν μόνο στα χαρτιά..., διότι οι τιμές του "μαύρου χρυσού" σταθεροποιήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Σήμερα όμως, όπου ο μαύρος χρυσός έχει πάρει την ανηφόρα είναι πιο επιτακτική η ανάγκη για στροφή στη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Βιοκαύσιμα...

Ως ενεργειακές νοούνται οι καλλιέργειες εκείνες των οποίων το προϊόν μετατρέπεται σε υγρά, στερεά ή αέρια βιοκαύσιμα που αξιοποιούνται για την ενέργεια με τη μορφή της θερμότητας, του ηλεκτρισμού και της κίνησης.

Οι ενεργειακές καλλιέργειες διακρίνονται σε : 

Α. Παραδοσιακές, που παράγουν διατροφικά προϊόντα και περιλαμβάνουν :
         α. αμυλούχα φυτά, π.χ. σιτηρά
         β. ζαχαρούχα φυτά, π.χ. ζαχαρότευτλα
         γ. ελαιούχα φυτά, π.χ. ηλίανθος

Τα κύρια προϊόντα των καλλιεργειών αυτών (άμυλα, ζάχαρα, λάδι) μετατρέπονται για ενεργειακή αξιοποίηση σε βιοαιθανόλη, βιοντίζελ, ενώ είναι δυνατή και η χρήση αυτούσιων λαδιών.
Τα υγρά αυτά βιοκαύσιμα που παράγονται από τις παραδοσιακές καλλιέργειες είναι γνωστά ως βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς και αποτελούν σήμερα σχεδόν το σύνολο των παραγόμενων υγρών βιοκαυσίμων.

Β. Αμιγώς ενεργειακές, που περιλαμβάνουν φυτά βιομάζας (π.χ. μίσχανθος, ιτιά κλπ.), η οποία αξιοποιείται εξ ολοκλήρου για την παραγωγή διάφορων μορφών ενέργειας.

Μέχρι πρόσφατα, η βιομάζα αξιοποιούνταν αποκλειστικά ως ως στερεό ή αέριο βιοκαύσιμο για παραγωγή ή και συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Πλέον, όμως, έχουμε, μέσω την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, και την παραγωγή βιοκαυσίμων δεύτερης γενιάς σε υγρά κατάσταση. Αυτά, ήδη, παράγονται σε μικρή κλίμακα, αλλά την επόμενη δεκαετία θα επιτευχθεί η οικονομική βιωσιμότητά τους...
Αυτά παράγονται από υπολείμματα γεωργικών και δασικών καλλιεργειών, καθώς και υποπροϊόντα των σχετικά αγροβιομηχανιών.
Επίσης, οι ενεργειακές καλλιέργειες (παραδοσιακές και αμιγείς) διακρίνονται σε γεωργικές και δασικές, καθώς και σε μονοετείς και πολυετείς.
Λίγοι τύποι βιομάζας μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατευθείαν με καύση για παραγωγή ενέργειας, π.χ. ξυλεία. Συνήθως, απαιτείται η επεξεργασίας και ο εξευγενισμός της βιομάζας για μετατροπή της σε χρήσιμο καύσιμο.
Διακρίνονται τρεις βασικές κατηγορίες επεξεργασίας της βιομάζας :

                           α. θερμοχημική
                           β. βιοχημική
                           γ. χημικήπηγή : Γ.Π.Α. 
Ενεργειακές καλλιέργειες - Βιοκαύσιμα των Γ.Ν. Σκαράκη, Ν. Κορρέ, Ο.Ι. Παυλή

εφημ. Παραγωγή
της από 13/9/2014


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...