27 Μαΐ 2015

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τα βιολογικά προϊόντα

Στόχος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ήταν να θεσπιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή από τον Μάρτιο που μας πέρασε... Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων (ΗΒΔ) για όλες τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στα βιολογικά προϊόντα, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση.


Οι οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης θα πρέπει εντός 5 ημερών να εγγράφουν κάθε νέα συνεργαζόμενη επιχείρηση ή παραγωγό βιολογικών προϊόντων στην ΗΒΔ, ενώ στις ήδη συμβεβλημένες με αυτούς επιχειρήσεις, έχουν προθεσμία και υποχρέωση να τις εγγράψουν έως το Μάρτιο που μας πέρασε...
Η απόφαση αφορά όλες τις επιχειρήσεις που είναι ενταγμένες στο σύστημα ελέγχου του Καν. (ΕΚ) 834/2007 και συμμετέχει στις δραστηριότητες οποιουδήποτε σταδίου παραγωγής, παρασκευής και διανομής των βιολογικών προϊόντων.
Αρμόδιες Αρχές για την ορθή εφαρμογή της Απόφασης ορίζονται :

Η Διεύθυνση Πληροφορικής του συγκεκριμένου Υπουργείου ορίζεται ως αρμόδια :


  • για τη δημιουργία και τη διαχείριση της ΗΒΔ και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
  • για τις διορθώσεις των στοιχείων στις εγγραφές της ΗΒΔ, κατόπιν έγγραφης και τεκμηριωμένης εισήγησης της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου
Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός "Δήμητρα" ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την επαλήθευση της ορθής καταχώρισης των δεδομένων εκ μέρους των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης .

Ο κατά περίπτωση Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας ορίζεται ως αρμόδιος φορέας για την εισαγωγή, τη συνεχή και άμεση επικαιροποίηση, καθώς και για την εξασφάλιση της ορθότητας και πληρότητας όλων των καταχωριζόμενων στοιχείων στην ΗΒΔ.

πηγή : εφημ. Παραγωγή
           της από 3/1/2015

Δυστυχώς, η βάση αυτή δεν είναι ενημερωμένη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που αναδημοσιεύεται το συγκεκριμένο άρθρο...

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...